Напрямки виховної роботи

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

   Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу.

  Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

   Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

  Метою основних орієнтирів вихованняє створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. Зміст виховання

•Ціннісне ставлення до праці

•Ціннісне ставлення до мистецтва

•Ціннісне ставлення до природи

•Ціннісне ставлення до людей

•Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

•Ціннісне ставлення до себе

•Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"

•Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"

•Ціннісне ставлення до свого соціального "Я"

 

У 2017-2018 навчальному році виховна робота буде спрямована:

◾ на забезпечення реалізації Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

◾ виховання культури здоров'я;

◾ формування особистісних рис громадянина Української держави;

◾ формування духовності, фізичної досконалості;

◾ формування художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

◾ виховання громадянина-патріота, гуманіста.

Громадську активність учні ліцею "Інсайт" демонструватимуть через роботу учнівського самоврядування -  Парламент ліцею.

  Вся виховна робота у 2017-2018 навчальному році побудована за проектною методикою. Така робота стала практикою становлення навичок ділового спілкування, оволодіння основами перспективного планування, прийняття рішень та усвідомлення діяльності у політико-правовій сфері, як демократизм, толерантність, гуманізм, людяність, повага до прав і свобод інших, як і до своїх власних. Робота буде вестись за кількома напрямками, що були обговорені та вибрані на засіданні активу учнівського самоврядування:

◾ Вивчення та збереження національних традицій України (проект «Національні традиції»;

◾ Розвиток почуття громадської свідомості, виховання патріотизму (проект «З Україною в серці»);

◾ Усвідомлення учнями особистої причетності до оточуючого світу (проект «Мій ліцей - мій дім»);

◾ Прищеплення людяності, милосердя (проект «Душі людської доброта»);

◾ Робота зі збереження здоров'я, пропаганда здорового способу життя (проект «Здорова родина - здорова дитина»);

◾ Виховання активної життєвої позиції, усвідомлення учнями себе як частки великого колективу (щорічні конкурси «Клас року» та «Учень року»).