Профілі

Ліцей "Інсайт" є державним середнім загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня, що забезпечує академічну підготовку здібної та талановитої молоді, здобуття нею освіти понад державний рівень за наступними профілями навчання:
• Математичний
• Правовий

 

 

Математичний

Математичний профіль навчання  дає змогу учням ліцею "Інсайт"  отримувати глибокі та міцні знання з основних навчальних предметів технічного напрямку - математики та інформатики, можливість вільного володіння комп'ютером. Велика кількість годин з цих предметів на тиждень, факультативи та додаткові заняття формують в учнів цілісну систему знань, що дає можливість максимального розвитку інтелектуального та творчого потенціалу.

Правовий

Правовий  профіль навчання спрямований на формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; випускники володіють системою знань про права і свободи людини і громадянина, мають почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомо ставляться до обов’язків людини і громадянина.

Дочірні категорії