Математичний

Математичний профіль навчання  дає змогу учням ліцею "Інсайт"  отримувати глибокі та міцні знання з основних навчальних предметів технічного напрямку - математики та інформатики, можливість вільного володіння комп'ютером. Велика кількість годин з цих предметів на тиждень, факультативи та додаткові заняття формують в учнів цілісну систему знань, що дає можливість максимального розвитку інтелектуального та творчого потенціалу.