Правовий

Правовий  профіль навчання спрямований на формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; випускники володіють системою знань про права і свободи людини і громадянина, мають почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомо ставляться до обов’язків людини і громадянина.