Сторінка психолога

Який він,  психолог ліцею "Інсайт"?

Посада психолога-педагога з'явилась у загальноосвітніх школах приблизно десять років потому, але зараз це вже звичайне явище. У деяких школах створені психологічні служби, де працюють кілька психологів.

Метою роботи психолога є покращення навчального процесу, не тільки в цілому з метою оптимізації навчального процесу, а й з урахуванням конкретних труднощів, що виникають у процесі навчання, взаємин у тріаді "учень-батьки-учитель".

Важливо, щоб кожній дитині було комфортно у ліцеї, щоб вона хотіла до нього ходити та не відчувала себе самотньою й нещасливою. Важливо, щоб батьки та вчителі побачили її реальні проблеми, захотіли їй допомогти і, головне, зрозуміли, як це зробити.

Необхідно, щоб дитина, батьки та вчителі не були "ізольовані" один від одного, щоб між ними не було протистояння.

Над проблемами, які виникають між ними, вони мусять працювати спільно, тому що тільки в цьому випадку можливе оптимальне рішення.

Головна задача ліцейного психолога полягає не в тому, щоб вирішити за них проблему, що виникла, а в тому, щоб об'єднати їх зусилля для її рішення.

У функції ліцейного психолога входять: психологічна діагностика; корекційна робота; консультування батьків і вчителів; психологічна освіта; участь у педрадах і батьківських зборах;  психологічна профілактика.

Психологічна діагностика містить у собі проведення фронтальних (групових) та індивідуальних обстежень учнів за допомогою спеціальних методик. Діагностика проводиться за попередніми запитами вчителів або батьків, а також з ініціативи психолога з дослідницькою чи профілактичною метою. Психолог підбирає методику, спрямовану на вивчення здібностей, особливостей дитини (групи учнів), що його цікавлять. Це можуть бути методики, спрямовані на вивчення рівня розвитку уваги, мислення, пам'яті, емоційної сфери, особливостей особистості та взаємин з оточуючими. Також ліцейний  психолог використовує методики вивчення дитячо-батьківських стосунків, характеру взаємодії вчителя та класу. Отримані дані дозволяють психологу планувати подальшу роботу: виділити учнів так званої "групи ризику", які потребують корекційних занять; підготувати рекомендації для вчителів і батьків із взаємодії з учнями.

Корекційні заняття можуть бути індивідуальними та груповими. У ході цих занять психолог намагається скорегувати небажані особливості психічного розвитку дитини. Вони можуть бути спрямовані як на розвиток пізнавальних процесів (пам'ять, увага, мислення), так і на рішення проблем в емоційно-вольовій сфері, спілкування та проблеми самооцінки учнів. Психолог ліцею використовує вже існуючі програми занять, а також розробляє їх самостійно, з огляду на специфіку кожного конкретного випадку. Заняття містять у собі різноманітні вправи: розвивальні, ігрові, рисункові й інші завдання в залежності від поставлених цілей і віку ліцеїстів.

Консультування батьків і вчителів - це робота за конкретним запитом. Психолог знайомить батьків або вчителів з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть у майбутньому виникнути у ліцеїста  в навчанні та спілкуванні; при цьому спільно виробляються рекомендації з рішення виникаючих проблем і взаємодії з учнем..

Психологічна освіта полягає в тому, щоби знайомити вчителів і батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психічного розвитку дитини. Вона здійснюється в ході консультування, виступів на педагогічних радах і батьківських зборах.

Однією із задач психолога є складання програми співбесіди з майбутніми десятикласниками, проведення тієї частини співбесіди, що стосується психологічних аспектів готовності дитини до навчання у ліцеї.

Усі перераховані вище функції ліцейного психолога дозволяють дотримуватись у ліцеї "Інсайт" психологічних умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку й формування особистості дитини, тобто служать цілям психологічної профілактики.

Робота  психолога  ліцею містить у собі й методичну частину. Психолог повинен постійно працювати з літературою, включаючи періодичні видання, щоб відслідковувати нові досягнення науки, поглиблювати свої теоретичні знання, знайомитися з новими методиками. Будь-який діагностичний прийом вимагає вміння обробки й узагальнення отриманих даних.

Психолог ліцею  перевіряє на практиці нові методики та знаходить найбільш оптимальні прийоми практичної роботи. Намагається відбирати літературу із психології з метою знайомства вчителів, батьків та учнів із психологією. У своїй повсякденній роботі  користується такими виразними засобами поведінки, мови, як інтонації, пози, жести, міміка; керується правилами професійної етики, досвідом роботи своїм і своїх колег. 

Психолог постійно знаходиться в потоці численної та найчастіше суперечливої інформації, в якій йому треба орієнтуватись. При цьому іноді інформація про проблему може бути надлишковою, а іноді - недостатньою 

Підвищенню кваліфікації психолога сприяють:

відвідування психологічних семінарів і майстер-класів, у тому числі присвячених корекційній роботі з дітьми;

участь у наукових конференціях і "круглих столах", присвячених роботі психолога в системі освіти;

регулярне ознайомлення з новою психологічною літературою;

ознайомлення з новими методиками й дослідженнями, що стосуються проблем дитячого розвитку та навчання;

 Таким чином, професія  психолога на сьогодні є потрібною, затребуваною, цікавою, але складною.